Megosztom

Magyarország évtizedek óta komoly demográfiai problémákkal küszködik, amelyek hátterében főként a születések alacsony száma áll. A Népesedési Kerekasztal 2009-ben szakmai és civil szervezetek, egyházak, egyetemek, kutatóintézetek és más érdekeltek egységes akaratából azért jött létre, hogy szakmai javaslatok kidolgozásával támogassa a családokban kívánt gyermekek megszületését, ezzel hozzájárulva a kedvezőtlen népesedési tendenciák megváltoztatásához.

 

 

A több mint négy éves működésünk során a népesedést érintő valamennyi területen (foglalkoztatás, nyugdíj, szociális ellátások, lakáspolitika, oktatás, média szerepe stb.) javaslatokat dolgoztunk ki és juttattunk el a Kormánynak és a felelős közigazgatási szerveknek, amelyek közül, örömünkre, több javaslat is megvalósult.

 

Jelen levelünkkel a lakásügy nehéz helyzetére kívánunk rámutatni, megfogalmazzuk legfontosabb javaslatainkat, és egyúttal kérjük a felelős közigazgatási hatóságok hathatós intézkedését!

 

A)     Rövid helyzetértékelés

 

A Népesedési Kerekasztal (a lakáspolitikában különösen érdekelt néhány tagja külön is) már többször készített és juttatott el a Kormányzatnak lakáspolitikai tárgyú – elvi és gyakorlati kérdéseket taglaló - javaslatcsomagokat:

-          Otthonteremtés és család - Az új lakhatás-támogatási rendszer koncepciója (2010. március 25.)

-          Lakhatás és gyermekvállalás (2012. szeptember 27.)

 

Javaslataink kiindulópontja, hogy - nemzetközi tapasztalatok alapján is -a gyermekvállalás és a lakhatás egymással nagyon szorosan összefügg, így nem képzelhető el hatékony népesedéspolitika hatékony lakáspolitika nélkül.

 

A 2008-ban kitört pénzügyi-gazdasági válság okozta negatív lakáspiaci környezetben az új lakások építése a válság előtti szint töredékére zuhant, a lakáscélú adásvételek volumene harmadára csökkent, a lakáshitelek összege mintegy ötödére csökkent, és a lakáscélra fordított állami támogatások összege is évről évre csökken (ráadásul ezek jelentős részét még mindig a 2001-2004 között folyósított lakáshitelek kamattámogatása emészti fel).

 

A válság a mai napig elhúzódóan súlyos gazdasági, pénzügyi és társadalmi problémákat okoz, ezért ebben a kedvezőtlen környezetben a 2010. óta megtett szerény lakáspolitikai lépések csak nagyon korlátozottan tudták kifejteni a hatásukat. A bizonytalan környezet mind a keresleti (ügyfél-), mind a kínálati (banki-finanszírozói) oldalt terheli, ugyanakkor jelentős és a halasztott kereslet miatt egyre nő a hosszú távú és kiszámítható feltételekkel nyújtott lakáscélú finanszírozások iránti igény.

 

B)     Főbb javaslataink

 

A Népesedési Kerekasztal a főbb javaslatait az alábbiak szerint foglalja össze:

 

1.      A kormányzati munkamegosztásban világosan meg kell határozni, továbbá a szakmai és piaci szereplők számára ismertté is kell tenni a lakáspolitikáért felelős kormányzati hatóságot, minisztériumot és annak vezetőit.

 

2.      A kormányzati munkát elősegítendő fel kell térképezni a lakáspolitikával foglalkozó, munkájukkal azt támogatni képes szakmai és civil szervezetek, kutatóintézetek és más érdekeltek körét, amelyek rendszeres vagy eseti szakértői segítséget nyújtanának a felelős minisztériumnak. A Népesedési Kerekasztal és annak a lakáspolitikában különösen érdekelt tagjai tevékenyen, konkrét javaslatokkal részt kívánnak venni ebben a munkában.

 

3.      A felelős minisztérium készítse el és már a koncepcionális szakaszban bocsássa átfogó szakmai egyeztetésre az új lakáspolitikai koncepciót. A koncepcióval szemben alapvető elvárás, hogy

a.      határozza meg az elérni kívánt gazdasági célokat az egyes időtávokban,

b.      rögzítse a lakáspolitika fókuszterületeit,

c.       jelölje meg a megvalósításának eszközeit, valamint az egyes támogatási formák alapvető feltételeit és egymáshoz való viszonyát, és

d.      rendeljen az egyes támogatásokhoz hosszú távon is megfelelő nagyságú, reális költségvetési fedezetet.

 

4.      Az egyeztetett koncepció alapján készüljön el a lakáscélú támogatásokról szóló új, egységes, szakmailag magas színvonalú és jól alkalmazható Kormányrendelet, amely felváltja a jelenlegi, széttagolt, sűrűn módosított, belső ellentmondásokat és még méltánytalanságokat is tartalmazó és nem hatékony szabályozást (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet, 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet, 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet).