Share

Jól működő ország: Gyermekeink a jövőnk!

 

Tekintettel a demográfiai kérdések fontosságára arra kérjük az új Parlamentet és Kormányt, hogy a népesedéspolitikát a magyar és európai társadalom fennmaradása biztosítékának tekintve a leendő és a már megszületett gyermekek érdekében hozzák meg döntéseiket. A Népesedési Kerekasztal meggyőződése szerint a magyar népesség belülről jövő növelése össztársadalmi érdek, pártpolitikák felett álló kérdés, ezért azt szorgalmazzuk, hogy ez ügyben a parlamenti pártok közös célokat, jogszabályokat fogalmazzanak meg.

Magyarország Alaptörvényével összhangban minden állampolgárnak meg kell adni a szabad választás jogát a gyermekvállalás tekintetében. A ténylegesen szabad választáshoz azonban biztosítani szükséges, hogy a családalapítás, gyermekvállalás, kiemelten a több gyermek vállalása se jelentsen igazságtalan hátrányt a szülők vagy a gyerekek számára, ne akadályozza az egyént a munka és foglalkozás szabad megválasztásában, a társadalom ismerje el, hogy a családok gyermekvállalás melletti döntése nem egyszerűen magánügy, hanem a nemzet érdeke is.

 

Elismerve az eddigi intézkedéseket, meggyőződésünk szerint sürgős lépésekre van szükség az alábbi területeken:

  1. Nyugdíjrendszer, járulékok igazságossá tétele annak érdekében, hogy a gyermeket vállalók hátrányos megkülönböztetése csökkenjen, az otthon végzett munka értéke elismerésre kerüljön.
  2. A családok, egyének lelki egészségének javítása, ehhez a feltételek megteremtéseannak érdekében, hogy a testi és lelki jól-lét egyaránt javuljon Magyarországon.

 

Az alábbi területeken a meglévő eredmények megtartása mellett további lépéseket tartunk szükségeseknek:

  1. A jövedelemszerző munka és család munkáltatói összeegyeztetésének ösztönzése annak érdekében, hogy a gyermeket vállalók – elsősorban a nők – munkaerőpiaci sérülékenysége csökkenjen, merjék megvalósítani a családterveiket.
  2. A családokat, családosokat megillető kedvezmények bővítése annak érdekében, hogy érzékeljék: a társadalom kiemelten fontosnak tartja a gyermeknevelési teljesítményüket.
  3. A lakásbérlés elősegítése annak érdekében, hogy a házasság, a gyermekvállalás feltételeit a fiatalok minél hamarabb megteremthessék.
  4. A szülés körüli ellátások körülményeinek javítása annak érdekében, hogy a gyermekvállalás méltósága a társadalom részéről az első pillanattól kezdve elismert legyen, ily módon is elősegítve a családokban a tervezett gyermekszámok megvalósulását.
  5. Az oktatásban a családdal, a gyermekvállalással kapcsolatos készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a fiatalok rendelkezzenek a párkapcsolatok megfelelő kialakításához és fenntartásához szükséges képességekkel.

 

A részletek kidolgozásában, a javaslatok megvalósításában a Népesedési Kerekasztal szakértői továbbra is felajánlják segítő együttműködésüket.

 

2018. május 24.

A javaslatot PDF formátumban ITT letöltheti.

Share

A Népesedési Kerekasztal álláspontja szerint a várandósság és a szülés alatt szerzett jó élmények és a gyermekágyas időszakban nyújtott többletsegítség hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megszülessenek a kívánt, tervezett gyermekek. Sokszor a pozitív élmény előre nem tervezett gyermekek vállalásának gondolatát is elindítja, míg a negatív, megalázó várandósgondozással és szüléssel kapcsolatos élmények a gyermekek vállalását hátrányosan befolyásolják. Emberi jogi, méltóságbeli kérdések mellett népesedési kérdés szempontjából is nagy jelentősége van, hogy a gyermekek milyen körülmények között jönnek világra. Ezeket a szempontokat figyelembe véve a Népesedési Kerekasztal az alábbi javaslatokat teszi a szülészet korszerű megújítására, hogy a tervezett gyermekek megszülessenek. 

Share

 

Magyarország demográfiai problémáit hatékony népesedési politikával lehet és kell is orvosolni. Ennek az egyik szükségszerű eleme a hatékony lakáspolitika – szögezi le a Népesedési Kerekasztal (NK) és a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) közös közleménye.

Share

Mottó: Nem akkor kell kutat ásni, amikor már szomjasak vagyunk.

Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a népesedési helyzet súlyos feszültségeket hordoz, azonban ennek gazdasági következményeivel még nem szembesült kellően a magyar társadalom. A népesedési folyamatok hatása a nyugdíjrendszerre és az államháztartásra néhány évtizeden belül drámai lesz, és korlátot jelenthet az ország növekedési kilátásaira is. Mindezt a nemzetközi migrációs trendek gyorsíthatják és súlyosbíthatják.

Share

2014 November 11-én a KSH dísztermében színvonalas előadásokat hallgathatott meg a közönség.

Sokak örömére elérhetővé tesszük az  előadások anyagait.