Megosztom

 

Az előadás alapgondolata az, hogy a mai magyar családok, amikor döntést hoznak a gyermekvállalásról akkor az egyéni haszon esetében meredeken csökkenő egyéni határhaszonnal és alig-alig csökkenő átlagköltségekkel számolnak.  Vagyis az 1. gyermek születése majdnem végtelenül nagy haszonnal (boldogsággal) jár, ehhez képest a 2. és további gyermekek hasznossága csökken.  (Ezt a képet módosít(hat)ja az újraházasodás növekvő gyakorlata, amikor már gyermekkel rendelkező anyák a második kapcsolatukból is szeretnének gyermeket vállalni.) 

 

Történelmileg ez nem volt mindig így: a szegény társadalmakban inkább az a megfontolás dominált, hogy minden gyermeknek csak egy szája van, de viszont két keze – vagyis a határhaszon alig-alig csökken, ott van az átlaghaszon környékén.   Az újraházasodás gyakorlata viszont régebben is elterjedt volt, elsősorban a megözvegyülés nyomán.

 

Másfelől viszont az egymást követő gyermekek felnevelésével járó határköltségek egy fejlett társadalomban alig-alig csökkennek – megmaradnak az átlagköltség közelében.   Nyilvánvalóan a legdöntőbb költség-tényező a feláldozott munkakereset, hiszen a növekvő gyermekszám mellett az anyák munkavállalási lehetősége egyre nehezebbé válik, így az életpálya-kereset gyorsan csökken.

 

A gyermekvállalás társadalmi haszna normális, béke-viszonyok közepette a szekuláris társadalmakban kevéssé befolyásolja a családokat, jóllehet minden egyes megszülető gyermek társadalmi hasznossága közel azonos (vagyis nincs csökkenő hozadék).  Ez magyarázza, hogy a társadalom képviselői – nevezzük őket demográfusoknak – szeretnék a családokat minél több gyermek vállalására ösztönözni.   Az ösztönzés érdekében felhasznált anyagi források – a bölcsődei/óvodai férőhelyek létesítésétől, a lakáspolitikán keresztül a mindenféle pénzbeli juttatásig – mind az érintettek, mind a közvélemény szemében népszerűségnek örvendenek.  Ám van itt egy félreértés: az állami segítség csak arra jó, hogy a gyermekvállalással összefüggő terhek nyomán kialakuló egyenlőtlenségeket enyhítse, de arra nem, hogy érdemben növelje a szülési kedvet.

 

Mihályi Péter

A Népesedési Kerekasztal által 2019. június 13-án szervezett konferenciára készült absztrakt