Share

A Népesedési Kerekasztal javaslatai

„a lelki jóllét, mint a demográfiai helyzetre és az életminőségre pozitívan ható tényező” témakörében

Kopp Mária kutatásaiból, illetve a Hungarostudy felméréseiből ismert, hogy a magyar emberek számára a boldogság egyik legfontosabb fokmérője, hogy van-e családjuk, gyermekük. A 15-35 éves kor közötti fiatalok jelentős része 2 gyermeket szeretne, ennek ellenére kevesebb gyermek születik. Ehhez kapcsolódik, hogy hazánkban az élettel kapcsolatos távlati célok és kilátások megfogalmazása sokkal pesszimistább, mint más nemzeteknél, akár a szomszédos országokban élőkénél is. Mind a pesszimista látásmód, a szorongó, kilátástalannak tűnő, tervek nélküli élet, mind a megélt élettel való elégedetlenség negatívan hat a gyermekvállalásra és így a demográfiai helyzetre is.

A javaslat teljes szövege itt olvasható.

Share

A népesedéspolitikai célok elérésének egyik csapásiránya a szülők és a gyermekek, magzatok testi-lelki egészségének megőrzése, esetleges betegségeik, károsodásaik megfelelő kezelése.

Az alábbiakban összefoglaljuk, mely elvi alapokon mely stratégiai teendők vannak, továbbá mely – kisebb lakossági kört érintő – javaslataink vannak.

Share

Magyarország évtizedek óta komoly demográfiai problémákkal küszködik, amelyek hátterében főként a születések alacsony száma áll. A Népesedési Kerekasztal 2009-ben szakmai és civil szervezetek, egyházak, egyetemek, kutatóintézetek és más érdekeltek egységes akaratából azért jött létre, hogy szakmai javaslatok kidolgozásával támogassa a családokban kívánt gyermekek megszületését, ezzel hozzájárulva a kedvezőtlen népesedési tendenciák megváltoztatásához.

Share

A napközbeni ellátás ügye mára már nagy világszervezeteket (EU Bizottság, OECD, Világbank, UNESCO, UNICEF) megmozgató szakpolitikai téma lett és az egyes országokon belül is – különböző intenzitással persze, de – nagyon jelenős társadalmi üggyé vált a demográfiai és a munkaerő-piaci összefüggések előterében.

 Európában az elmúlt másfél évtizedben a születésszám viszonylag kedvezően alakult azokban az országokban, amelyek nagy gondot fordítanak a kisgyermekes szülők családi és munkahelyi kötelezettségének összehangolására, aminekMagyarországon a legnagyobb akadálya a foglalkoztatási rendszer rugalmatlansága és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek ellátását végző intézmények hiánya.

Share

A Népesedési Kerekasztal, megismerve a nők foglalkoztatásának növeléséért felelős miniszteri biztos jelentését, a korábbi javaslatai fenntartása mellett hangsúlyosan az alábbi javaslatokat teszi:

  1. A gyermeknevelés értékteremtő munkaként indokolt elismerni.
  2. Az otthoni gondozásban tevékenykedőket szükség szerint differenciáltan kellene segíteni a munkaerőpiacra való ki-, ill. visszajutásban.
  3. Gazdasági eszközöket kell kidolgozni, továbbfejleszteni a gyermekes anyák foglalkoztatásával szembeni munkáltatói ellenérdekeltség csökkentésére, megszüntetésére.

Share

Európa szerte komoly problémákat okoz a megszületett gyermekek számának drámai csökkenése. Ezen helyzet kialakulásáért nagyon összetett, egymást is befolyásoló tényezők tehetők felelőssé. Ezek közül egy, a várandósság megélése, a kismamák gondozása a várandósságuk során, a szülés élménye valamint a szülés utáni időszakban a kismama segítése új élethelyzetéhez.

Share

A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK DEMOGRÁFIAI SZEMPONTBÓL

Általános észrevételek:

A Népesedési Kerekasztal megérti, hogy a kormány a következő időszakban az erőforrásokat koncentrálni kívánja és a gazdasági fejlődést helyezi a fejlesztési forrásfelhasználás fókuszába. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy már középtávon is az egyik legfontosabb gazdasági faktorrá válik a demográfia, amit a befektetői értékelések és közgazdasági elemzések is rendre jeleznek. Magyarországon az öregedés és népességfogyás trendfordulat nélkül a középtávú jövőben az egyik legfontosabb korlátja lesz a gazdasági teljesítménynek (munkaerőhiány, adóbevétel kiesés, fokozódó társadalmi eltartási teher stb.), s ez később már kezelhetetlenné válik. Magyarország az utolsó pillanatban van, mert a hetvenes években, az 1975-78 között született, utolsó nagy létszámú korosztály néhány éven belül kikerül a szülőképes korból.