Megosztom

A Népesedési Kerekasztal évek óta következetesen szorgalmazza a gyermeknevelésbe befektetett költségek és idő társadalmi figyelembevételét, halaszthatatlannak látja a nyugdíjrendszer ilyen alapú átalakítását.

A Kerekasztal örömmel üdvözöli, hogy a Magyar Nemzeti Bank a versenyképesség javítására vonatkozó javaslataiban kiemelt szempontként kezeli a gyermekvállalás ösztönzésének és támogatásának kérdését, amelyhez a családbarát program keretében számos fontos javaslatot tesz, köztük a nyugdíjrendszer átalakítását is szükségesnek látják.

Versenyképességi program 330 pontban

A Magyar Nemzeti Bank által 2019. február 27-én nyilvánosságra hozott „VERSENYKEPESSEGI PROGRAM 330 PONTBAN” című átfogó tanulmánya számba veszi a felzárkózáshoz nélkülözhetetlen lépéseket, köztük a nyugdíjrendszer igazságosabbá tételének szükségességét is.

A gyermeknevelés humán tőkébe való beruházásnak is tekinthető. (…) …a szülők aktív korukban lemondanak jövedelmük egy részének elfogyasztásáról… (…) A gyermeknevelésre jelentős összeget áldozó szülők gyermekei fogják a következő évtizedekben előteremteni a nyugdíjak fedezetét minden ellátott számára függetlenül attól, hogy az ellátott bekapcsolódott-e a forrásokat biztosító korosztály felnevelésébe. (…) A gyermeknevelés nyugdíjrendszeren belüli elismerése hozzájárulhat a demográfiai trendek megfordításán keresztül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságához és a megfelelő színvonalú nyugellátások biztosításához.

E kérdéskörben az MNB javasolja a nyugdíj összegének megállapításakor a felnevelt gyermekek számának figyelembevételét és a családi adókedvezmény figyelembevételét a nyugdíj megállapítása során. A Népesedési Kerekasztal e két javaslattal egyetért és azokat a döntéshozók figyelmébe ajánlja, azzal, hogy a részletek kidolgozása további egyeztetéseket és szakmai előkészítést igényel.

Az MNB javaslata a kiegészítő nyugdíjrendszer szerepének bővítését is szorgalmazza, amit a Népesedési Kerekasztal ugyancsak támogat.

A Népesedési Kerekasztal 2014-es koncepciója a nyugdíjrendszer reformjára

A Népesedési Kerekasztal 2014. május 28-án kiadott koncepciója a nyugdíjrendszer reformjára – egyéb javaslatai mellett - ugyanezt az alapelvet fogalmazta meg.

A jelenlegi magyar nyugdíjrendszer… gyakorlatilag bünteti a gyermekvállalást. …a jelenlegi rendszer inkonzisztens, igazságtalan, gyakorlatilag önfelszámoló, és ezért korrekcióra szorul.

Olyan nyugdíjreformot javaslunk, mely figyelembe veszi a gyermeknevelésre fordított egyéni erőfeszítéseket, a felnevelt gyermekek számát és iskolázottságát is. Olyan megoldást tartunk célszerűnek, amely csökkenti, kedvező esetben teljességgel felszámolja azt a ma valójában létező gyermekességi adót, amelyet a fennálló rendszer a gyermeknevelésre, a gyermeket nevelőkre közvetetten kivet.

Egy ilyen reform várakozásunk értelmében fenntarthatóvá és hosszabb távon is finanszírozhatóvá tenné a nyugdíjrendszert. Ugyanakkor a szakirodalom csaknem egyöntetű álláspontja szerint jelentős mértékű igazságtalanságot korrigálna és kiiktatna egy mesterségesen létrehozott és fenntartott, erős termékenységi ellenösztönzőt.

A Népesedési Kerekasztal álláspontja

A Népesedési Kerekasztal álláspontja szerint a fenntartható társadalom érdekében kétcsatornás nyugdíjrendszert kell létrehozni: a munkanyugdíjon alapulót és a felnevelt gyermekeken alapulót. A javaslat a magyar társadalom egyik legnagyobb mértékű, igazságtalan, rejtett újraelosztásán kíván változtatni, amely ma a gyermekvállalási motivációkat csökkenti. A javasolt rendszer figyelembe veszi, hogy az időskor finanszírozása össztársadalmi, a gyermekkoré elsősorban családi forrásból történik.

A gyermeknevelés figyelembevétele a nyugdíjrendszerben, azon belül is a gyermeknevelésre fordított háztartási munka értékének becslése az elsősorban nők által végzett láthatatlan munka elismerését jelenti, a nők hátrányát csökkenti.

A változtatás csak a mostani 35-45 évnél nem idősebb korosztályokra vezethető be – e lépés azonban igen sürgető.

Budapest, 2019. március 31.